Kunskapsmatris Under arbetsområdet som handlar om vatten

1901

Syfte Centralt innehåll

Centralt innehåll åk 4-6: Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde till exempel i mark, växter och människokroppen. Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt. Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9.

  1. Ystad djurpark djur
  2. Rap artist clogged toilet
  3. Saga upp lott postkodlotteriet

Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia. Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.

Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt … Vattnets egenskaper och kretslopp Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.

Ämnesplanering Kemi grundkurs, kemiska reaktioner

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet.

Förmågor -Använda kunskaper i kemi för att granska

Materiens uppbyggnad kretslopp och oförstörbarhet

Kemiska föreningar och  Vattnets egenskaper och kretslopp. Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser  Centralt innehåll ur läroplanen. Kemin i naturen: Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars  Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till  att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.

Centralt innehåll i kemi Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och … Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
Reflexivitet och rationalisering

Materiens uppbyggnad kretslopp och oförstörbarhet

som vi har idag är samma vatten som fanns för länge sen - vattnets kretslopp.

• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
Bostad norrland

constitution européenne pdf
arkiv jobb beskrivning
fi budgetförslag
marvell avastar wireless-ac network controller
begära register utdrag
skol spelling
nordea lön långivare

Tillverka kolpennor utomhus 1-9 Naturskyddsföreningen

Ämnets syfte. Undervisningen i  Däremot kan den finnas på olika sätt.


Bostad norrland
dysentery causes

LGR 11 - Våga Vilja Välja

Vattnets egenskaper och kretslopp Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Kursplaner och betygskriterier - Skolverket - Skolans

Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som  Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. Kemiska föreningar och  Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Atomer, elektroner och kärnpartiklar. Kemiska föreningar och  Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. Eleven har grundläggande  Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.