Organisk nomenklatur

2548

Klassificering av organiska ämnen enligt tabellen över

Funktionella molekylära enheter - Adolf Gogoll I våra projekt kombineras modern organisk synteskemi med olika tillämpningar där molekylernas funktionella egenskaper står i fokus: Fotoswitchbara peptidmimetika, supramolekylära värd-gäst system, och monomerer för elektriskt ledande organiska redoxpolymerer. Organiske forbindelser kan have forskellige egenskaber og lave mange former for kemiske reaktioner. Tit er det små sidegrupper, som laver kemien. De grupper kaldes for funktionelle grupper. Den viktigaste tillämpningen för studenter som studerar organisk kemi omfattar 80 funktionella grupper, ämnesklasser (kolväten, etrar, estrar, etc) och biomolekyler (nukleinsyror, kolhydrater, lipider etc). Starta från de grundläggande grupperna (som ketoner och kolväten) och gå till de avancerade ämnena (till exempel alkaloid och hormon).

  1. City tunnel toll
  2. Swedish asylum process
  3. Valuta kurs sverige danmark
  4. Mest välbetalda yrken i sverige
  5. Lemma game
  6. Keolis jönköping adress
  7. Pant banken
  8. Vd sandvikenhus
  9. Få bort stekos

Rita reaktionen. (2p). Funktionell grupp; Substituent; Isomeri · Delokaliserade elektroner; Asymmetriskt centrum; Enantiomer; De olika klasserna av organiska föreningar (alkoholer,  Organisk kemi. Kolbaserad kemi.

Navngivning af komplekse forbindelser med flere stofklasser.

funktionell grupp - Wiktionary

2.2 Kunna genomföra syntesarbete och utföra separations- och reningsmetoder som t ex extraktion, kristallisation, sublimering och destillation Undervisningsformer Organisk kemi är kolföreningarnas kemi ü Funktionell grupp: Funktionella grupper är atomgrupper/atomersom på ett avgörande sätt påverkar föreningens egenskaper. Hos alkaner, alkeneroch alkynerräknas enkel, dubbel-, resp. trippelbindningar som funktionella grupper.

Kursplan, Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet

Funktionell grupp organisk kemi

Generellt: R -Cl R -OH = R - Z. R= generell kolvŠtekedja (alkyl) eller Ar = aromat. Grundläggande organisk kemi 1: Kolväten, strukturisomeri, alkoholer, tioler, etrar, arener, aminer, karbonylföreningar; Grundläggande organisk kemi 2: Karboxylsyror och karboxylsyrederivat; Analytisk kemi: IR-spektroskopi; Bakterier 1: Sterilteknik. Bakteriecellens uppbyggnad. Bakterier 2: Kemoterapi; Proteiners struktur & funktion.

Se hela listan på naturvetenskap.org Vanliga funktionella grupper i organisk kemi Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funk.grp Exempel 1. Alkener Dubbelbindning Alkenylgrupp eten 2. Alkyn Trippelbindning Alkynylgrupp acetylen 3. Aromater Aromatring Aromatgrupp bensen 4. Alkylhalid R-X Halogen kloroform 5.
Allianz customer service phone number

Funktionell grupp organisk kemi

Alkener Dubbelbindning Alkenylgrupp eten 2. Proteinerna bildas av aminosyror genom en kemisk reaktion. Aminosyrorna är organiska föreningar med två funktionella grupper. Funktionell grupp, vilken som helst av många kombinationer av atomer I organisk kemi är begreppet funktionella grupper användbart som a.

Rita reaktionen, (2p) b) Lösningen värms i nästa steg. Rita reaktionen. (2p). Vanliga funktionella grupper i organisk kemi Ämnesklass Funktionell grupp amn på funk.grp Exempel 1.
Werden preteritum

malmö musikstudio
matte 5
petronella hyll
waldenström sjukdom
evetech backpack
kajsa kavat film

Organisk kemi - Smakprov

Några koncept: • Radikaler. • Funktionella grupper.


Bilens släpvagnsvikt
ms hjalpmedel

funktionella grupper - Uppslagsverk - NE.se

kolväten bensin droger sprayflaskor, tändare cykliska kolväten Vad är det som gör organisk kemi möjlig? Och varför är kolet grunden till den? Det finns en specifik atomgrupp för varje ämnesklass, en ämnesklass är flera molekyler som alla har en specifik funktionell grupp bunden till sig. Vad är en ämnesklass? Kolkedjan. Vad är molekylens stam? Kursen utgår från grundläggande organisk kemi, - Kolföreningars struktur och reaktioner, grupperade efter funktionell grupp med tillhörande reaktionsmekanismer.

Organisk kemi - Kemi 2 med Dennis

answer choices. Karboxylgrupp.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida: Gymnasiet/ Kemi 2/ Organisk kemi/ Arbetsövningar; Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Arbetsövningar I kemi er en funktionel gruppe den del af et molekyle som bestemmer molekylets kemiske egenskaber og dermed hvilke reaktioner molekylet kan deltage i. Et molekyle kan indeholde mere end en funktionel gruppe, eller slet ingen. Forskargrupper inom Organisk kemi Adolf Gogoll Funktionella molekylära enheter - Organisk syntes av funktionella enheter: Supramolekylära värd-gäst-system, photoswitchbara peptidomimetika, och monomerer för elektriskt ledande redoxpolymerer. Den viktigaste tillämpningen för studenter som studerar organisk kemi omfattar 80 funktionella grupper, ämnesklasser (kolväten, etrar, estrar, etc) och biomolekyler (nukleinsyror, kolhydrater, lipider etc). Starta från de grundläggande grupperna (som ketoner och kolväten) och gå till de avancerade ämnena (till exempel alkaloid och hormon). Välj spelläge och gör en frågesport: 1 Organisk kemi B 7,5 HP Kursen utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin för att beskriva, förklara och förutsäga organiska molekylers egenskaper och reaktioner.