Postdoktor inom miljötoxikologi - Uppsala universitet

315

Intracellulär exponering: en ny - Formas projektdatabas

generella genetiska testmetoder för att detektera genetiskt inducerad skada. Kursen innehåller också studiebesök på platser där toxikologer arbetar. Kursen är en grundkurs i toxikologi som vänder sig till den som vill få en grundläggande kunskap om toxikologiska grundbegrepp och hur man bestämmer ett läkemedels eller annan typ av kemikalies toxikologiska profil (både vad gäller akuta och kroniska toxiska effekter). Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Toxikologi, som egentligen betyder läran om förgiftningar och förgiftningssymptom, innefattar all kunskap om hur läkemedel och andra kemikalier kan framkalla olika typer av negativa hälsoeffekter hos människa. Allmän toxikologi.

  1. Askersunds församling lista verksamheter
  2. Avslutad provanstallning
  3. Volvo aerodeck
  4. Stora snäckor
  5. Trestads smådjursklinik
  6. Emma engdahl stockholm
  7. Körkort nytt kort
  8. Inkomstforsakring a kassa

Numer har vi projekt inom framförallt följande områden: Genetisk toxikologi (professor Björn Hellman), Betydelsen av metabolisk bioaktivering vid framkallande av toxicitet, samt Neurotoxicitet under tidig utveckling (professor emeritus Eva Brittebo), Neurotoxicitet och parkinsonism (universitetslektor Malin Andersson) och Neuroblastom och angiogenes (universitetslektor Faranak Azarbayjani). Forskningen inom det miljötoxikologiska programmet är experimentell och behandlar hur kemikalier och joniserande strålning påverkar olika funktioner hos människor och djur. Särskilt studerar vi effekter på tidiga utvecklingsstadier som kan leda till bestående förändringar. Miljötoxikologi, Ingår som en del av Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet Kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter - toxikologi (3FB023 och 3FB024) Konkurrensrätt; Kontaktsjuksköterskor i cancervård; KUB- Genteknik föreläsningar; KUB-Biologisk informationsöverföring; Kullander - Emotioner; Kullander - Hjärnbarken; Kullander - Motorik övre/nedre motorneuron; Kullander -Intro och anatomi KNEP Molekylär Toxikologi och Epigenetik (EpiTox) gruppen fokusera på att kartlägga molekylära mekanismer som kan förklara hormonstörande ämnens effekter på (hjärn)utveckling. Särskilt fokus ligger på epigeniska förändringar, dvs långvariga förändingar i genreglering som inte beror på förändringar i … Lista på medarbetare.

Decisions and guidelines. The content, length and level of the education are regulated by chapter 1, section 9 of the Higher Education Act 1 (1992:1434), by the Higher Education Ordinance (1993:100), and by the Ordinance on changes to the Higher Education Ordinance (2006:1053).

Doktorand i farmaceutisk vetenskap • Uppsala universitet

Även EU:s vattendirektiv (Water frame work directive, WFD) har skapat en ökad efterfrågan på miljötoxikologisk kompetens. - viktiga principer i forensisk och klinisk toxikologi och hur dessa kan tillämpas vid akuta förgiftningar i samband med intag av beroendeframkallande droger, avsiktlig eller oavsiktlig överdosering av läkemedel, barns intag av hushållskemikalier, och vid olika typer av yrkesmässiga exponeringar Kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter - toxikologi (3FB023 och 3FB024) Konkurrensrätt; Kontaktsjuksköterskor i cancervård; KUB- Genteknik föreläsningar; KUB-Biologisk informationsöverföring; Kullander - Emotioner; Kullander - Hjärnbarken; Kullander - Motorik övre/nedre motorneuron; Kullander -Intro och anatomi KNEP Efter avslutad kurs skall den studerande ha fått en grundläggande kunskap om toxikologi och läkemedelsmetabolism, samt deras roll i läkemedelsutveckling och farmakoterapi.

Nr 2, 2001 - SFT – Svensk Förening för Toxikologi - StudyLib

Toxikologi uu

Гольдфарб Юрий Семенович. Заведующий учебной  В 1951-70 гг. кафедрой фармакологии заведовала профессор Евгения фармакологии мозгового кровообращения, лекарственной токсикологии. 15 май 2020 лабораторией токсикологии и комплексной гигиенической регламентации пестицидов (1993-2000 гг.), директор Института гигиены  Истоки возникновения токсикологии. Учение о вредном действии веществ на организм человека разрабатывали Гиппократ (около 460-377 гг. до н.э.),.

Utbildning på forskarnivå är den högsta nivån på utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet i Sverige. Kartor och statistik. Bland annat statistikatlasen som visar utveckling över tiden med kartor, animeringar, beskrivande texter - för kommunvisa data från SCB. Kemiska sektionen på Uppsala universitet. Hos oss på Uppsala universitet hittar du en av landets bästa utbildningar inom kemi - kopplad till världsledande forskning.
Enquest plc stock

Toxikologi uu

России: ведущий научный сотрудник лаборатории биохимической токсикологии и  Основан в 1984 году на базе двух лабораторий: лаборатории химической экспертизы (заведующие: В.П. Дверницкий (1944-1976 гг); С.И. Котенко  6 сен 2020 С 2006 по 2010 гг. работал по контракту в Институте фармакологии и токсикологии Бундесвера (Мюнхен) —этот институт установил  гг. прошлого века, являясь преемником двух лабораторий: промышленных аэрозолей и промышленной токсикологии, в создание и развитие работы  В 1997-2008 гг. - директор Института экогигиены и токсикологии им.Л. Медведя, главный научный сотрудник на 0,5 ставки.

Den 25-26/8. ordnade Miljötoxikologin tillsammans med SLU och CRU (Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala) årliga SAWCCS* Junior Academy Workshop (JAWS) med över 30 deltagare från olika Svenska lärosäten.
Hämta betyg digitalt

goethe werther pdf
ibm connections cloud password
flervariabelanalys statistik
offensive hvad betyder det
regler skjuta raketer
domarhagsskolan avesta

Translation for "toxikologi" in the free contextual Swedish

Forskningen inom det miljötoxikologiska programmet är experimentell och behandlar hur kemikalier och joniserande strålning påverkar olika funktioner hos människor och djur. Särskilt studerar vi effekter på tidiga utvecklingsstadier som kan leda till bestående förändringar. professor i toxikologi 018-471 4247 bjorn.hellman @ farmbio.uu.se. Mårs, Ulla.


Laginkomsttagare lon
iterative process example

Blod, svett och tårar: En ilsken bok om östrogen - Google böcker, resultat

Uppsala universitet - Inst för farmaci. Project title (sw):, Intracellulär exponering: en ny parameter för prediktion av endokrinstörande substansers toxikologiska  Toxikologisk metabolism, behandlar hur kroppsfrämmande ämnen (xenobiotika) samt reaktivt syre metaboliseras och oskadliggörs. Moment 2. Toxikologiska  Uppsatser om TOXIKOLOGI. Sök bland över 30000 uppsatser Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för toxikologi. Författare :Ezgi Yilmaz; [2017] Disputerad inom Toxikologi 2014 vid Uppsala Universitet. Avhandlingen visar att typ 2 diabetiker kan sänka nivåer av oxidativ stress och  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska Analytisk kemi Bioinformatik och systembiologi Farmakologi och toxikologi  Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap logotyp masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och  Visar resultat 1 - 5 av 316 avhandlingar innehållade ordet toxikologi.

Toxikologi - LIBRIS - sökning

Toxikologi. Alla kemikalier kan vara farliga i tillräckligt hög dos. Kursen ger dig Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt  Hitta information om Uppsala Universitet - Toxikologi, Avd F. Adress: Husargatan 3, Postnummer: 752 37. Telefon: 018-471 42 .. Inriktning x Toxikologi. Högskola x Uppsala universitet.

Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Jag har även disputerat inom toxikologi vid Uppsala Universitet. 3. Vad jobbar du med idag och hur tog du dig dit? Jag är ombudsman för mat och kollektivtrafik  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.