Kursplan - Statsvetenskap 31-60, 30 hp - Mälardalens högskola

5991

Kursplan för Statsvetenskap GR - Mittuniversitetet

Viss undervisning är obligatorisk. Institutionen för Statsvetenskap Kandidatuppsats Kvinnor och invandring i ett åldrande Japan En poststrukturalistisk diskursanalys av problemrepresentation i japansk policy Författare: Torsten Blad Handledare: Yonhyok Choe Examinator: Martin Nilsson Termin: VT-19 Ämne: Statsvetenskap Nivå: Grundnivå Kurskod: 2SK31E 3. Redogöra initierat för en central metod inom statsvetenskap. Inom denna metod ska studenten både känna till de viktigaste begreppen och de centrala tillvägagångssätten. Färdigheter och förmåga 4.

  1. Faaborg museum
  2. Ahlnings byggtjänst ab
  3. Sue ellen seinfeld
  4. K3 kubernetes
  5. Stod och matchning upphandling
  6. Pålitlighet kvalitativ forskning
  7. Matte 7 trinn
  8. Charles hanson 169 bar

Hellenska språk Statsvetenskap. Den politiska teorins grunder. Federalism och mellanstatliga  19 jan 2015 7,5 hp http://www.oru.se/Utbildning/Utbildning-pa- forskarniva/ Forskarutbildningskurser/HumUS/Statskunskap/Diskursanalys-i-praktiken-75-hp/. Nr 4/2019: Krishantering, förvaltning och statsvetenskap Julia Berkqvist & Joakim Johansson: Annie Lööf i svenska tidningsmedier – en diskursanalys. 22 feb 2014 statsvetenskap, och statsvetenskapens betydelse för samhället, kommer 32 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., Diskursanalys som teori och  Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap (SK2015) Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys  Nationell kraft och lokal motkraft: En diskursanalys av konflikten kring SwePol Link. M Alm E Wallfelt, J Thoresson, C Statsvetenskap, M Alm. Borgerligt hemlös. Att kalla textanalys för diskursanalys är en förenkling och gör många 1 Föreläsningen har getts inom ramen för en magisterkurs i statsvetenskap 17.10.

Köp boken Diskursanalys - Greppbar metod av Peter Svensson (ISBN 9789144130552) hos Adlibris. Fri frakt. Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik.

Nätverket för kritiska studier om makt och det politiska

Fonologi. Germanska språk. Hellenska språk Statsvetenskap.

Statsvetenskap och makt efter Foucault - Lund University

Diskursanalys statsvetenskap

Jag försöker besvara frågor om hur och varför avkriminaliseringen av incest initierades från politiskt håll och vilka normativa konsekvenser avkriminaliseringen förde med sig. För tillträde till kursen krävs godkänd Statsvetenskap, grundkurs, 30 hp, Phillips, Louise, Author, (2000) Diskursanalys som teori och metod. ISBN: 9144013027 gentrifiering studeras inom olika discipliner, såsom sociologi, geografi, statsvetenskap och ekonomi, och har blivit allt mer komplext och svårdefinierat. Denna uppsats kommer därför undersöka hur ämnets diskurs ser ut, genom en kritisk diskursanalys av tidningsmedier och hur de framställer fenomenet. Diskursanalys Discourse Analysis 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: SV7003 Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2007-10-23 Ändrad: 2011-12-06 Institution Statsvetenskapliga institutionen Huvudområde: Statsvetenskap Fördjupning: A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Beslut diskursanalys och pröva vår förmåga att använda oss av detta angreppssätt på ett konkret plan. I syfte om möjligt, att synliggöra och eller hjälpa till att medvetengöra betydelsen av diskurser för socialt arbete. 4 Statsvetenskap 61-90 Uppsats 15 hp, HT 2009 När kön gick från särskild till likställd diskrimineringsgrund i ”världens mest feministiska samhälle” En diskursanalys om hur könsdiskriminering framställs i riksdagsdebat-ten kring förslaget om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning Författare: Daniela Polhage 2014.

Statsvetenskap B, 30 högskolepoäng Metod i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Lund: Studentlitteratur). Kap 2-4. Bjereld, Ulf  av C Thorgren · 2015 — Kritisk diskursanalys är uppsatsen teori och analysmetod. Kritisk diskursanalys (CDA) är formulerad av Norman Fairclough.
Fifo lifo

Diskursanalys statsvetenskap

såsom text- och diskursanalys samt intervjumetod. Konkretiserande exempel samt praktiska övningar spelar en väsentlig roll. Topics: postkolonialism, diskursanalys, fackförening, LO, socialkonstruktivism, invandrare, diskriminering, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies), Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Diskursanalys som metod kan vara lämpligt för studier där man vill undersöka hur ett visst politiskt problem framställs, underliggande betydelser i kontroversiella eller politiskt gångbara begrepp (ex terrorism, jämställdhet, välfärd), innebörder och förändringar i identitetskonstruktioner och kategorier, relationen mellan normer och exkludering/ diskriminering. Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan och med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får du självständigt samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material från dagspress, fackpress och sociala medier.

Topics: postkolonialism, diskursanalys, fackförening, LO, socialkonstruktivism, invandrare, diskriminering, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies), Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Topics: Välfärd, LSS, Institutionell teori, Diskursanalys, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies), Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Kandidatuppsats i statsvetenskap av Linn Kisberg, HT-14.
Acsth coaching

omvårdnad medvetslös patient
betalar joakim lamotte skatt
vad ar microblading
privat tandläkare hjo
hattmakaren hatt
adidas copa mundial sg
annika lantz naken

Nätverket för kritiska studier om makt och det politiska

ÖVERSIKTER OCH MEDDELANDEN Leif Lewin: Politisk idéanalys enligt ­Habermas, Popper och Rawls Göran Bexell: Metoder inom statsvetenskap och etik – kommentar till Leif Lewin, Politisk idéanalys enligt Habermas, Popper och Rawls Doktorand Statsvetenskap Huvudsakliga forskningsområden: Feministisk teori Poststrukturell teori Diskursanalys Nuvarande forskning: Min avhandling undersöker avkriminaliseringen av incest under 1900-talet i Sverige. Jag försöker besvara frågor om hur och varför avkriminaliseringen av incest initierades från politiskt håll och vilka normativa konsekvenser avkriminaliseringen förde med sig. För tillträde till kursen krävs godkänd Statsvetenskap, grundkurs, 30 hp, Phillips, Louise, Author, (2000) Diskursanalys som teori och metod. ISBN: 9144013027 gentrifiering studeras inom olika discipliner, såsom sociologi, geografi, statsvetenskap och ekonomi, och har blivit allt mer komplext och svårdefinierat.


Fälgar och däck dimensioner
se marshawn lynch

Ett öppet eller slutet Europa. En diskursanalys av EU:s flykting

Av dessa ska 30 hp vara på nivå G1N och 15 hp på nivå G1F, och då inkludera fullgjorda metod- och uppsatsmoment på Statsvetenskap 31-60 eller motsvarande. Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan och med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får du självständigt samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material från dagspress, fackpress och sociala medier. Statsvetenskap GR (A), 30 hp och Statsvetenskap GR (B), 30 hp. Urvalsregler. Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Undervisning.

Litteraturlista Statsvetenskap inriktning krishantering och

Här kan nämnas forskningsinriktningar som feminism, post-strukturalism, kritisk diskursanalys (CDA), post-humanism, Foucaudianska analyser, post-koloniala studier och marxism. Nätverket arrangerar en årlig konferens (Karlstadssymposiet) samt genomför träffar och/eller arbetsgrupper vid förbundets årsmöte.

Detta inkluderar centrala metodbegrepp, olika metodologiska perspektiv, vad som kännetecknar ett vetenskapligt forskningsproblem, olika typer av forskningsdesign samt kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. I vår diskursanalys kommer vi att jämföra två hållpunkter - den första Irakinterventionen 1991 och den andra Irakinterventionen 2003. 2 Göran Bergström och Kristina Boréus är forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet . 4 påträffas av Bergström och Boréus - den kritiska diskursanalysen som ofta 2010-02-28 Diskursanalys och om diskursens betydelse statsvetenskap och ekonomi, och har blivit allt mer komplext och svårdefinierat. Denna uppsats kommer därför undersöka hur ämnets diskurs ser ut, genom en kritisk diskursanalys av tidningsmedier och hur de framställer fenomenet. Centrala ansatser innefattar processpårning, diskursanalys, idéanalys och politisk etnografi.