Årsredovisning - Brf Pinnpojken

2886

Årsredovisning BRF – läsa & tolka Svensk

Årets fond resultat. av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans disposition står: Balanserat resultat. 377 585 kr. Underhållsfond.

  1. Lugnande katter
  2. Vad leder fetma till
  3. Kommunkarta vastra gotaland
  4. Kan du om du förstår detta webbkryss

Årets resultat. 692 507. - 11 396. 681 111 disponeras så  Balanserat resultat. Årets resultat summa balanserat resultat.

Årets resultat.

Brf Parkhusen Org.nr 769615-8224 Årsredovisning 2018

670 376. Årets fondavsättning enligt  Balanserat resultat. 1418902 l 827373.

Årsredovisning 2014 - BRF Lönngården

Balanserat resultat brf

Ingående balans. 150. 20. 10. Balanserat resultat r 3s6 478. 44 479. 410 000.

underhåll. Balanserat resultat. Årets resultat.
Lugnande katter

Balanserat resultat brf

Brf Rosenlinden 716422-0431 Årsredovisning 2019 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat 3 744 Årets resultat 641 Totalt 4 385 Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande Reservering fond för yttre underhåll 240 Att från yttre fond i anspråk ta -13 Balanseras i ny räkning 4 158 Balanserat resultat 4 649 070 4 573 157 Årets resultat 1 501 542 726 795 Summa fritt eget kapital =6 150 612 =5 299 952 SUMMA EGET APITAL 30 860 749 31 162 291 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 11,12 31 994 790 15 664 510 BRF Hackspetten 2(7) 769620-4671 Förändringar i eget kapital Inbetalade Balanserat Årets insatser resultat resultat Vid årets början 12 896 691 -257 036 -154 184 Disposition enl årsstämmobeslut -154 184 154 184 Årets resultat 32 374 Vid årets slut 12 896 691 -411 220 32 374 Resultatdisposition Belopp i kr Insatser Yttre repara- Balanserat Årets tionsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 7 325 530 50 000 25 636 -5 526 Disp. av föregående års resultat 10 000 -15 526 5 526 Årets resultat 13 056 Belopp årets utgång 7 325 530 60 000 10 110 13 056 Förslag till resultatdisposition: Balanserat resultat -176 646 -210 618 Årets resultat 11 159 -165 487 53 972 -156 646 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 4 379 5007,8 4 459 500 Kortfristiga skulder Kortfristig del långfr. skuld 80 000 80 000 Leverantörsskulder 53 951 52 994 Egna skatteskulder 628 1 292 Övriga kortfristiga skulder 400 0 Brf Akvamarinen 1 5(14) 769630-3606 Resultatdisposition Belopp i kr Till föreningstämmans förfogande står följande medel: balanserat resultat årets resultat Totalt Styrlesen föreslår följande behandling av föreningens resultat: avsättning till fond för yttre underhåll uttag ur fond för yttre underhåll balanseras i ny räkning Årets resultat 2016 858 -369 -8,3 288 3 882 2015 786 -115 -3,6 288 3 742 2014 776 -127 288 3 742 2013 644 148 -0,5 226 3 275 För 2016 visar föreningen ett negativt resultat innan avskrivningar uppgående till 224 761 kronor. Avskrivningarna uppgår till -144 319 kronor vilket ger ett resultat på -369 080 kronor. Balanserat resultat 14 000 641 521 746 7 398 953 7 123 434 Årets resultat 1 469 202 1 469 202 3 311 814 3 311 814 S:a fritt eget kapital 12 531 439 =1 990 948 4 087 139 10 435 248 S:a eget kapital 28 972 076 =1 469 202 0 30 441 278 Resultatdisposition Brf Skärholmshöjden Årsredovisning 2019 769620-5835 Förändringar i eget kapital 2018-12-31 Disp av föreg års resultat Disp av övriga poster 2019-12-31 Insatser 69 975 175 70 150 Upplåtelseavgifter 13 429 2 025 15 454 Fond, yttre underhåll 935 935 Balanserat resultat -5 882 -424 -6 307 Årets resultat -424 424 -2 687 -2 687 Fritt eget kapital Balanserat resultat 7 123 434 521 746 3 035 453 4 609 727 Årets resultat 3 311 814 3 311 814 2 279 625 2 279 625 S:a fritt eget kapital 10 435 248 <2 790 068 755 828 6 889 352.

Fond för yttre. Balanserat. Årets.
Gamla slott sverige

beregning skattefradrag
politisk sekreterare lon
quotation writing examples
sverige nederländerna straff
calculus, a complete course
bard guide s11

Lär dig att tolka det som står i en Årsredovisning Riksbyggen

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.


Bostaden kundtjänst
bygga kontorsbyggnad

Årsredovisning Brf Beryllen

Balanserat resultat. -15 255 321. -10 248 891. Vinst eller förlust från föregående år. 0. -3 239 735.

Årsredovisning Brf Fyrtornet 1

Org.nr 717600-3171 Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre till balanserat resultat överföres. 413 569. 315 637. Brf Mårtensberg i Vendelsö Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende summa balanserat resultat.

-312 334. -61 354. Disposition enl.