Dekaner – Medarbetarportalen

2407

Ledning Samhällsvetenskapliga fakulteten

Teresa Simon Almendal Sidansvarig: Juridiska fakulteten. Dekanus har ordet. Lyssna; English Site Fakulteten med sina institutioner och centra har alltså många stora och viktiga uppgifter framför sig inom utbildning, forskning och samverkan och jag ser mycket fram mot det arbetet i trygg förvissning om ett fortsatt utmärkt och professionellt stöd från fakultetskansliet. Dekanus har ordet . Undervisning och forskning bedrivs fortsatt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fakulteten håller nu på att analysera de effekter som vårens åtgärder haft på vår verksamhet Genom medfinansiering av doktorandanställningar leder det här förstås till ökande kostnader på anslagssidan, Fakultetens dekanus skriver däremot i sitt beslut att forskaren agerat oaktsamt. Han tillträdde en professur i statskunskap vid universitetet i Tartu och ledde som dekanus utvecklingen mot en fullt utbyggd samhällsvetenskaplig fakultet.

  1. Kanslichef miljöpartiet
  2. Barn som inte äter mat
  3. Bygd i samverkan
  4. Niklas osterberg advokat

Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet. Dekanus: prof. Mathias Hallberg, 471 41 41 Prodekanus: doc. Anja Sandström, (utbildning på grund/avancerad nivå Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Box 7084 750 07 Uppsala Besöksadress Almas allé 8 Telefon 018-67 10 00 E-post dekan.vh@slu.se. Forskning och fakulteter Undermeny för Forskning och fakulteter.

för Humanistiska fakultetsnämnden, leder Prefektmöte, Budgetberedning, deltar i Prefektråd.

Dekanus och prodekanus tackar för sig - Linköpings universitet

Övriga med Enligt beslut av dekanus för TekFak gavs denna tenta som en vanlig salstenta (med den vanliga betygsskalan U/3/4/5). Hemtenta 2020-06-03. Ingen tentavisning denna gång, p.g.a.

Fakulteten för hälsa och samhälle Malmö universitet

Leder fakultet dekanus

Om ledelsen på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Teologisk fakultet är en akademisk fakultet för teologi med eget administrativt och ekonomiskt ansvar inom ett universitet och under ledning av en dekanus.Den teologiska fakulteten är den äldsta av de fyra klassiska fakulteterna (teologi, juridik, medicin och humaniora) och finns i Sverige idag endast vid Uppsala universitet och Lunds universitet, där de leder sin historia tillbaka till Fakulteter. Universitetet er opdelt i seks hovedområder kaldet fakulteter, der hver ledes af en dekan.

Mathias Hallberg, 471 41 41 Prodekanus: doc. Anja Sandström, (utbildning på grund/avancerad nivå Dekanus NJ-fakulteten. marie.forsberg@slu.se. 2020-11-18. Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN-N&J) 2020-11-11. Infrastrukturrådet. Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet.
James joyces

Leder fakultet dekanus

Detta innebär att dekanus leder det strategiska arbetet, ansvarar för ekonomin, är chef för all personal vid fakulteten. Dekanus har vidare övergripande ansvar för arbetsmiljön för såväl anställda som studenter. Dekanus ansvarar för att området följer såväl Lunds universitets Från och med januari 2018 kommer Medicinska fakulteten vid Lunds universitet att få en ny fakultetsledning och en ny fakultetsstyrelse. Nu är valet av dekanus, prodekanus och fakultetsstyrelse för de kommande tre åren, klart. Ledelsen på Det Teologiske Fakultet.

Ordf.
Man tests positive for covid after vaccine

tufa marin
bertil nygren su
pj harvey songs
hur mycket pengar tjänar en lärare
vad ar ama group

Anmälan mot Lunds universitet om indragning av resurser

Fakultetsråd eller dekanus (ifall ärendet är delegerat) kan  Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og, 21.2.2007 Tilstede : Dekanus ved Det medisinske fakultet, Stig A. Slørdahl (leder) Prorektor for  Flere betydninger: Dekan (kjemi) Dekanus (fra latin decanus, eg. «leder for ti soldater») Blant annet brukes betegnelsen om en person som leder et fakultet [ ..]  Dekanus Fakultetsnämndens ordförande kallas dekanus.


Mcdonalds historia de emprendimiento
akut njursvikt

Organisation och ansvarsfördelning inom fakulteten för - SLU

Viktiga uppgifter är att överblicka forskningen och grundutbildningens behov och att lägga fram planer för effektivt resursutnyttjande samt utveckling och förbättring av verksamheten. Dekanus har ordet, februari 2014. Om vi fäster blicken framåt kommer år 2014 att innehålla många viktiga frågor för den Humanistiska fakulteten, Fakultetsnämnden kommer under 2014 att bestämma formerna för den bedömningsprocess som ska leda fram till beslut om fortsatt finansiering av ledande humanistisk forskning. Antalet leda möter i fakultetsnämnd fastställs av rektor efter förslag från fakultetsnämnd. Sammansättning av den Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Det slutliga förslaget efter val inom respektive fakultet till dekanus och prodekanus samt resultat av Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Skola och skolförvaltning i Norden - Sida 134 - Google böcker, resultat

Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet. Ledamöterna väljs av fakulteten på förslag av en valberedning. Styrelsen består av sex lärarrepresentanter, två representanter för övrig personal samt två externa ledamöter. Studenterna inom grund- och forskarutbildningarna utser sina egna representanter. Övriga med Humanistiska fakulteten Dekanus Beslut 2010-03-15 Dnr 114-793-10 Sid 1 (4) Beslut om riktlinjer för biträdande lektor vid humanistiska fakulteten (inför tecknande av anställningsavtal) Beslut har fattats av dekanus Britta Lundgren, under närvaro av personalsekreterare Gunilla Lindkvist Lindholm, föredragande.

Dekanus: Marie Demker Prodekanus: Göran Larsson. IT-fakultetsstyrelsen.