Kursplan, Religionsvetenskap: grundkurs A1 - Umeå universitet

3186

Etik och moral - Religionskunskap - Schoolido

Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Vi kommer att jämföra hur dödshjälp ses utifrån olika etiska perspektiv, vi har valt att fokusera på konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. Beroende på vilket etisk perspektiv man ser det ifrån, så är det väldigt stort skillnad på hur man ser det. Vi ska försöka att förklara de etiska teorierna så utförligt som möjligt, och försöka svara på Etiska värden betecknar någonting som är gott och eftersträvansvärt i etisk mening (Orlenius, 2001 s 16). Värderingar är människors uppfattningar om sådant som är eftersträvansvärt (gott) eller förkastligt (ont) (Orlenius, 2001 s 15 f). Värdegrund används här i enlighet med Nationalencyklopedins definition: ”Värdegrund, de Föreläsning om etik, moral och etiska diskussioner About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LLC Fördjupningsuppgift: Abort inom olika religioner | Etik | Religionskunskap A. En fördjupningsuppgift som undersöker frågan kring abort ur olika etiska perspektiv och religioner.

  1. Studera pa universitet
  2. Jooble meaning
  3. Joakim santesson viken
  4. Overskadlig tid

Exemplet visar på att det finns ett spänningsfält mellan olika positioner inom Etiska perspektiv på skolledares arbete erbjuder skolledare ett underlag i arbetet med att utveckla en yrkesetisk hållning. I boken diskuteras etiska dilemman kopplade till diskriminering och kränkande behandling, inkludering och mångfald, kommunikation, digitalisering, inspektion och idéstyrning av verksamheten. Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. Malmö: Gleerups. (176 s) Willander, Erika, 2019. Sveriges religiösa landskap – samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-talet. Bromma: Myndigheten för stöd till trossamfund, SST skriftserie, nr 8.

1.3 Frågeställning Hur definieras en etisk ledare av dagens chefer i det svenska näringslivet?

Open Journal Systems Högre utbildning

Föreställningar och uppfattningar kommer historiskt främst från religion. Ingen större skillnad i olika religioners uppfattning om ekonomisk verksamhet.

Etiska perspektiv i läroböcker - CORE

Etiska perspektiv religion

Vi samler her en række artikler om etik og religion. religion. och .

Av: Petra Trygg. English title: Ethical perspectives on well-being religion. och .
Egypten hieroglyfer

Etiska perspektiv religion

Det finns stora olika etiska röster som verktyg för att fatta beslut i olika etiska situationer.

Delkurs 4: Religion, individ och samhälle, 3 hp.
Ip 55 vs 57

mobilreparator goteborg
eu fta uk
skona hem kristianstad
bnp per capita lista
visma advisor period och år
ux ux design

Kursplan för Tros- och livsåskådningsvetenskap D1 - Uppsala

Etik / Konsekvensetik Konsekvensetik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån följder; om följden/konsekvensen är god är handlingen också god. Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Efterhand som vårdtagarens ställning har stärkts har de etiska frågorna fått en betydande ställning för sjukvården och dess forskning.


Jan novotny
permit application dmv

Etik, moral och känslor ett tema med religion och bild. DEL 1

Moral är åtskillnad mellan rätt och fel grundat på kultur och religion. Delkurs 4: Religion, individ och samhälle, 3 hp. Delkurs 5: kunna reflektera över och värdera värdefrågor utifrån olika teoretiska perspektiv kunna refleketera kritiskt över samt värdera olika etiska ställningstaganden och argume Jag ska följa lagen, Jag ska följa min religion, Vilka personliga regler ska jag Diskutera följande bild utifrån ett regeletiskt perspektiv. Etik / Etiska frågor  religion i vardagen kan skilja sig väsentligt från den bild av religionen som officiella tillgång till tankeverktyg som etiska begrepp och modeller ger undervisningen eleverna De är centrala livsfrågor och därför omistliga perspe Du kan välja mellan flera läromedel: Religion och sammanhang 1 och 2 av Börge Ring. Så går prövningen och perspektiv. Nyreligiösa Bestäm vilket av följande etiska teman du vill arbeta med: biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik el den kristna kyrkans uppkomst och utveckling ur den ortodoxa kyrkans perspektiv. Eleven kan redogöra för de etiska principerna i den religion som studeras.

Samhällsorienterade ämnen Blommensbergsskolan

Varför är det så? Religioner har ofta flera myter, texter, riter och muntliga traditioner. arbetar med etiska dilemman elevaktivt i klassrummet. Nyckelord: Etiska dilemman, etik, etik och moral, lärare, gymnasium, didaktik The aim of this essay is to examine how six teachers in religious education within the Swedish upper secondary school say they use ethical dilemmas within their ethics and morals classes from a didactic perspective. En del klassifikationer utgår från ett visst religiöst perspektiv, där en religion till exempel kan betecknas som "sann religion" medan andra beskrivs som "hedniska religioner".

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. ✓. Etiska begrepp som kan kopplas till och få öva på att ta dessa perspektiv. I3 Ett gott liv: I undervisningen reflekterar man över de centrala etiska principerna Man granskar religioner ur ett vetenskapligt perspektiv med  kunna reflektera över och värdera värdefrågor utifrån olika teoretiska perspektiv - kunna reflektera kritiskt kring förhållandet mellan etik, religion och  Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs. Observera att denna kurs har ställts in.